Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ABAZ ALISPAHIĆ CR-5866/5 CR
2. ABDULAH HADŽIAGANOVIĆ 2235/5 CR
3. ABDULAH ISLAMOVIĆ 0784/5 CR
4. ABDULAH POTOGIJA 4114/5 CR
5. ABID ŠALDIĆ CR-4847/5 CR
6. ABIDA HAJDARBEGOVIĆ 3140/5 CR
7. ABIDA ČOLIĆ 2859/5 CR
8. ADALETA KURTOVIĆ 1742/5 CR
9. ADELA NEDŽIBOVIĆ CR-6232/5 CR
10. ADEM CRNALIĆ 6361/5 CR
Ukupno : 4027 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita