Članstvo

x
Certificirani računovodstveni tehničar za 2021. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ALMA BULJIĆ CRT-5329/4 CRT
2. AZEM HOČKIĆ CRT-4621/4 CRT
3. AZEMA MEMIĆ CRT-4972/4 CRT
4. DALIBORKA KOZINOVIĆ CRT-4940/4 CRT
5. DANKO DRAGANOVIĆ CRT-4822/4 CRT
6. DRAGANA DURKOVIĆ 6374/4 CRT
7. DŽELIL KARASALIHOVIĆ CRT-4522/4 CRT
8. EDINA BEHARIĆ 5788/4 CRT
9. ELMA BURDŽEVIĆ CRT-6568/4 CRT
10. ENISA KEČO CRT-5504/4 CRT
Ukupno : 46 član/ova .
| 1 |- 5

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita