Članstvo

x
Certificirani računovodstveni tehničar
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ALMA BULJIĆ ( KEMAL ) CRT-5329/4 CRT
2. ALMEDINA AVDIĆ ( ABDULAH ) CRT-6355/4 CRT
3. AMRA ĆIŠIJA ( REUF ) CRT-6769/4 CRT
4. ANKICA MARINOVIĆ ( JURO ) CRT-4625/4 CRT
5. AZEM HOČKIĆ ( MUSTAFA ) CRT-4621/4 CRT
6. DALIBORKA KOZINOVIĆ ( MLADEN ) CRT-4940/4 CRT
7. DAMIR ĆATOVIĆ ( ALIJA ) CRT-4821/4 CRT
8. DANKO DRAGANOVIĆ ( STEFAN ) CRT-4822/4 CRT
9. DŽELIL KARASALIHOVIĆ ( MUJO ) CRT-4522/4 CRT
10. ELMA BURDŽEVIĆ ( BARJAM ) CRT-6568/4 CRT
Ukupno : 54 član/ova .
| 1 |- 6

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita