Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ADNANA TURSUM ( MIRALEM ) CR-5832/5 CR
2. ADNELA UZUNALIĆ ( EKREM ) CR-5600/5 CR
3. ADRIANA TOMIĆ ( IVAN ) CR-6906/5 CR
4. ADVIJA GRADAŠKIĆ ( ŠAHBEG ) 2139/5 CR
5. ADVIJA DŽEKO ( ALIJA ) 2516/5 CR
6. ADVIJA SALIHOVIĆ ( AZEM ) 3851/5 CR
7. ADVIJA MAGLAJLIJA ( MAHMUT ) 4115/5 CR
8. ADVIJA ALIHODŽIĆ ( ISMET ) 4333/5 CR
9. ADVIJA MURSELOVIĆ ( ABDULAH ) 1078/5 CR
10. AFAN MUHAREMOVIĆ ( HUSEIN ) CR-4879/5 CR
Ukupno : 3907 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita