Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2020. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADNAN KONJIĆ CR-4924/5 CR
2. ADNAN MATARADŽIJA CR-4702/5 CR
3. ADNAN BAHTANOVIĆ CR-5365/5 CR
4. ADNAN IŠERIĆ 4604/5 CR
5. ADNAN DRAPIĆ 7142/5 CR
6. ADNAN OKANOVIĆ 5529/5 CR
7. ADNAN BUNJO 3937/5 CR
8. ADNAN ČUSTOVIĆ 3288/5 CR
9. ADNAN PIJALOVIĆ 3660/5 CR
10. ADNAN KOZIĆ 3460/5 CR
Ukupno : 4100 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita