Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2021. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADNAN OKANOVIĆ 5529/5 CR
2. ADNAN OMERČIĆ CR-6746/5 CR
3. ADNAN ARNAUTOVIĆ CR-5210/5 CR
4. ADNAN HRUSTIĆ CR-7786/5 CR
5. ADNAN MEHMEDBAŠIĆ CR-6256/5 CR
6. ADNAN ŠEPIĆ 0575/5 CR
7. ADNAN KLEPO CR-4763/5 CR
8. ADNAN KOZIĆ 3460/5 CR
9. ADNANA RAHMAN 2133/5 CR
10. ADNANA TURSUM CR-5832/5 CR
Ukupno : 3882 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita