Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ADRIANA TOMIĆ ( IVAN ) CR-6906/5 CR
2. ADVIJA SALIHOVIĆ ( AZEM ) 3851/5 CR
3. ADVIJA MURSELOVIĆ ( ABDULAH ) 1078/5 CR
4. ADVIJA MAGLAJLIJA ( MAHMUT ) 4115/5 CR
5. ADVIJA ALIHODŽIĆ ( ISMET ) 4333/5 CR
6. ADVIJA DŽEKO ( ALIJA ) 2516/5 CR
7. ADVIJA GRADAŠKIĆ ( ŠAHBEG ) 2139/5 CR
8. AFAN MUHAREMOVIĆ ( HUSEIN ) CR-4879/5 CR
9. AGA ŠTRKALJ ( JAKO ) 1979/5 CR
10. AGNEZIJA KNEŽEVIĆ ( ILIJA ) 0446/5 CR
Ukupno : 3778 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita