Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADNAN MEHMEDBAŠIĆ CR-6256/5 CR
2. ADNAN MEHIĆ CR-6333/5 CR
3. ADNAN MATARADŽIJA CR-4702/5 CR
4. ADNAN MUJEZINOVIĆ 4547/5 CR
5. ADNANA RAHMAN 2133/5 CR
6. ADNANA TURSUM CR-5832/5 CR
7. ADNANA KUSTURICA 0816/5 CR
8. ADNELA UZUNALIĆ CR-5600/5 CR
9. ADRIANA TOMIĆ CR-6906/5 CR
10. ADRIJANA KAJIĆ CR-7422/5 CR
Ukupno : 4093 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita