Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADNANA TURSUM CR-5832/5 CR
2. ADNANA KUSTURICA 0816/5 CR
3. ADNELA UZUNALIĆ CR-5600/5 CR
4. ADRIANA TOMIĆ CR-6906/5 CR
5. ADRIJANA KAJIĆ CR-7422/5 CR
6. ADVIJA GRADAŠKIĆ 2139/5 CR
7. ADVIJA ALIHODŽIĆ 4333/5 CR
8. ADVIJA DŽEKO 2516/5 CR
9. ADVIJA SALIHOVIĆ 3851/5 CR
10. ADVIJA MURSELOVIĆ 1078/5 CR
Ukupno : 3982 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita