Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ADNELA UZUNALIĆ CR-5600/5 CR
2. ADRIANA TOMIĆ CR-6906/5 CR
3. ADVIJA SALIHOVIĆ 3851/5 CR
4. ADVIJA MAGLAJLIJA 4115/5 CR
5. ADVIJA MURSELOVIĆ 1078/5 CR
6. ADVIJA GRADAŠKIĆ 2139/5 CR
7. ADVIJA ALIHODŽIĆ 4333/5 CR
8. ADVIJA ČIZMIĆ 2276/5 CR
9. ADVIJA DŽEKO 2516/5 CR
10. AFAN MUHAREMOVIĆ CR-4879/5 CR
Ukupno : 4027 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita