Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ADNAN ZAKETOVIĆ ( ALIJA ) CR-5303/5 CR
2. ADNAN ZULUM ( SEJAD ) CR-6174/5 CR
3. ADNANA KUSTURICA ( OSMAN ) 0816/5 CR
4. ADNANA RAHMAN ( ARIF ) 2133/5 CR
5. ADNANA TURSUM ( MIRALEM ) CR-5832/5 CR
6. ADNELA UZUNALIĆ ( EKREM ) CR-5600/5 CR
7. ADRIANA TOMIĆ ( IVAN ) CR-6906/5 CR
8. ADVIJA ALIHODŽIĆ ( ISMET ) 4333/5 CR
9. ADVIJA DŽEKO ( ALIJA ) 2516/5 CR
10. ADVIJA GRADAŠKIĆ ( ŠAHBEG ) 2139/5 CR
Ukupno : 4073 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita