Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2020. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADVIJA MAGLAJLIJA 4115/5 CR
2. ADVIJA MURSELOVIĆ 1078/5 CR
3. ADVIJA GRADAŠKIĆ 2139/5 CR
4. ADVIJA DŽEKO 2516/5 CR
5. AFAN MUHAREMOVIĆ CR-4879/5 CR
6. AGA ŠTRKALJ 1979/5 CR
7. AGNEZA VLAŠIĆ CR-7633/5 CR
8. AGNEZIJA KNEŽEVIĆ 0446/5 CR
9. AGO REDŽIĆ 3524/5 CR
10. AHMED ŠEHIĆ 4201/5 CR
Ukupno : 4100 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita