Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2021. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADELA OSMANOVIĆ CR-7717/5 CR
2. ADELA SUBAŠIĆ CR-7485/5 CR
3. ADELA NEDŽIBOVIĆ CR-6232/5 CR
4. ADEM CRNALIĆ 6361/5 CR
5. ADEM HUBJER CR-6394/5 CR
6. ADEM KADRIĆ 2838/5 CR
7. ADENA BRKAN CR-6304/5 CR
8. ADHA SMAILBEGOVIĆ SOLAK CR-7596/5 CR
9. ADI ĆESIR CR-6233/5 CR
10. ADIL BEHREM 2667/5 CR
Ukupno : 3985 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita