Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ADIS MRKOVIĆ ( OSMAN ) CR-5708/5 CR
2. ADIS MUHAREMOVIĆ ( SULJO ) CR-4688/5 CR
3. ADIS MAČKOVIĆ ( ENES ) CR-4950/5 CR
4. ADIS BABIĆ ( MUHAMED ) CR-6883/5 CR
5. ADIS ĆESIĆ ( MURAT ) CR-7057/5 CR
6. ADIS HATIBOVIĆ ( IZUDIN ) CR-5288/5 CR
7. ADIS HADŽIKIĆ ( IZET ) CR-5262/5 CR
8. ADIS KASUMOVIĆ ( ZIJAD ) 0613/5 CR
9. ADISA JAŠAREVIĆ ( MESUD ) CR-6472/5 CR
10. ADISA KEPEŠ ( BAJRO ) CR-4936/5 CR
Ukupno : 4073 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita