Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ADIS MRKOVIĆ CR-5708/5 CR
2. ADIS MAČKOVIĆ CR-4950/5 CR
3. ADIS BABIĆ CR-6883/5 CR
4. ADIS HATIBOVIĆ CR-5288/5 CR
5. ADIS HADŽIKIĆ CR-5262/5 CR
6. ADIS KASUMOVIĆ 0613/5 CR
7. ADISA KEPEŠ CR-4936/5 CR
8. ADISA JAŠAREVIĆ CR-6472/5 CR
9. ADISA LEPIĆ CR-6708/5 CR
10. ADISA FEJZIĆ CR-5983/5 CR
Ukupno : 4027 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita