Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2021. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADIL ŠKAMO 4421/5 CR
2. ADILA BOŠNJAK CR-6416/5 CR
3. ADILA REDŽIĆ CR-7590/5 CR
4. ADINA RUSTEMPAŠIĆ 2395/5 CR
5. ADIS KASUMOVIĆ 0613/5 CR
6. ADIS MUHAREMOVIĆ CR-4688/5 CR
7. ADIS MAČKOVIĆ CR-4950/5 CR
8. ADIS PAŠIĆ 3083/5 CR
9. ADIS BARUČIJA CR-6302/5 CR
10. ADIS ĆESIĆ CR-7057/5 CR
Ukupno : 3985 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita