Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2021. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADILA REDŽIĆ CR-7590/5 CR
2. ADILA BOŠNJAK CR-6416/5 CR
3. ADINA RUSTEMPAŠIĆ 2395/5 CR
4. ADIS PAŠIĆ 3083/5 CR
5. ADIS MUHAREMOVIĆ CR-4688/5 CR
6. ADIS BARUČIJA CR-6302/5 CR
7. ADIS HADŽIKIĆ CR-5262/5 CR
8. ADIS ĆESIĆ CR-7057/5 CR
9. ADIS KASUMOVIĆ 0613/5 CR
10. ADIS HATIBOVIĆ CR-5288/5 CR
Ukupno : 3882 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita