Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. SILVANA ZADRO ( ANTE ) 1346/5 CR
2. SILVANA BANDIĆ ( DAMJAN ) 1262/5 CR
3. SILVIJA SPAJIĆ JURILJ ( VJENCESLAV ) CR-6782/5 CR
4. SILVIJA MILIĆ ( MARTIN ) CR-7181/5 CR
5. SILVIO BOGUT ( MARIJA ) CR-6147/5 CR
6. ŠIMA BARBARIĆ ( JOZO ) 2071/5 CR
7. ŠIMUN KRALJEVIĆ ( MARKO ) 3531/5 CR
8. SIRIJA AGANOVIĆ ( BESIM ) 0818/5 CR
9. SLAĐANA MIKULIĆ ( IVAN ) 1690/5 CR
10. SLAVA SIČAJA ( KARLO ) 0063/5 CR
Ukupno : 4064 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita