Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. SEVDA BEĆIRBAŠIĆ ( SALKO ) 0142/5 CR
2. SEVDIJA GIBANICA ( MAHMUT ) 5946/5 CR
3. ŠEVKA BEGOVIĆ ( MEHO ) 2812/5 CR
4. SEVLETA ZAHIROVIĆ ( SAFET ) 3850/5 CR
5. SEVLIJA MIŠČIĆ ( AZEM ) 0591/5 CR
6. SIDRETA HALILOVIĆ ( SAMIL ) 2663/5 CR
7. SIHAMA DAUTOVIĆ MUMINOVIĆ ( ISMET ) CR-5663/5 CR
8. SILVANA BANDIĆ ( DAMJAN ) 1262/5 CR
9. SILVANA ZADRO ( ANTE ) 1346/5 CR
10. SILVIJA SPAJIĆ JURILJ ( VJENCESLAV ) CR-6782/5 CR
Ukupno : 4073 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita