Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. VIDA PLANINIĆ ( IVAN ) 3701/5 CR
2. VILDAN PAČARIZ ( MIRSAD ) CR-4662/5 CR
3. VILDANA MEHMEDAGIĆ ( NAJRUDIN ) CR-5373/5 CR
4. VILDANA MUŠIĆ ( MIRSAD ) CR-6751/5 CR
5. VILDANA ŠKALJIĆ ( OSMAN ) 2836/5 CR
6. VILDANA TOROMAN ( MIDHAT ) CR-4699/5 CR
7. VILDANA ALTUMBABIĆ ( RAMIZ ) CR-5872/5 CR
8. VILDANA DŽAFIĆ ( MEHMED ) 4368/5 CR
9. VILDANA FAZLIBEGOVIĆ ( DŽIHAN ) 0275/5 CR
10. VILDANA MAHMUTOVIĆ ( SADIJA ) CR-5546/5 CR
Ukupno : 3778 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita