Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2021. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ZINAIDA MASLO 1407/5 CR
2. ZINETA MUTEVELIĆ CR-4740/5 CR
3. ZINETA MUJKANOVIĆ 1546/5 CR
4. ZINETA BAHTIĆ 1582/5 CR
5. ZINETA BEŠIREVIĆ CR-6797/5 CR
6. ZINETA ĆATOVIĆ 0988/5 CR
7. ZINETA NIŠIĆ 3290/5 CR
8. ZINETA BAJRAKTAREVIĆ 2787/5 CR
9. ZINKA TRAPO 0078/5 CR
10. ZINKA GAŠI 1279/5 CR
Ukupno : 3882 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita