Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2021. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ZINKA FETAHOVIĆ 4045/5 CR
2. ZINKA ARAPČIĆ 2765/5 CR
3. ZLATA ALIĆ IBIŠEVIĆ CR-5865/5 CR
4. ZLATA AVDAGIĆ 4039/5 CR
5. ZLATA BARIŠIĆ 3907/5 CR
6. ZLATA RAMIĆ 1190/5 CR
7. ZLATAN SALIHODŽIĆ CR-4563/5 CR
8. ZLATAN EFENDIRA CR-6258/5 CR
9. ZLATAN ARPADŽIĆ 1322/5 CR
10. ZLATICA RADOJA 7438/5 CR
Ukupno : 3882 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita