Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ZINETA MUTEVELIĆ ( HASAN ) CR-4740/5 CR
2. ZINETA BEŠIREVIĆ ( FEHIM ) CR-6797/5 CR
3. ZINKA ARAPČIĆ ( NURKO ) 2765/5 CR
4. ZINKA FETAHOVIĆ ( MUSTAFA ) 4045/5 CR
5. ZINKA TRAPO ( AHMET ) 0078/5 CR
6. ZINKA GAŠI ( AHMET ) 1279/5 CR
7. ZLATA RAMIĆ ( DŽAFER ) 1190/5 CR
8. ZLATA KAJDIĆ ( HASAN ) 1537/5 CR
9. ZLATA ZOVKO ( VLATKO ) 0406/5 CR
10. ZLATA AVDAGIĆ ( SABIT ) 4039/5 CR
Ukupno : 3907 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita