Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2021. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ZDRAVKA JOVIĆ 6813/5 CR
2. ZEHIDA HALKIĆ 0605/5 CR
3. ZEHRA IBRAHIMOVIĆ 0845/5 CR
4. ZEHRA PLJEVLJAK-ŠĆETA 0963/5 CR
5. ZEHRA BIBER 1552/5 CR
6. ZEHRA OBRALIJA 3039/5 CR
7. ZEHRA FRLJ 3167/5 CR
8. ZEHRA RAMIĆ CR-6475/5 CR
9. ZEHRINA DELAGIĆ 3892/5 CR
10. ZEJĆIR SALETOVIĆ 3116/5 CR
Ukupno : 3987 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita