Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ZAHIDA DIZDAR ( NURKO ) 0094/5 CR
2. ZAHIDA HADŽIĆ ( OSMAN ) 0737/5 CR
3. ZAHIR TERZIĆ ( ZIJAD ) CR-6855/5 CR
4. ZAIM NUHANOVIĆ ( HALIL ) CR-5099/5 CR
5. ZAIM KURTOVIĆ ( ZAHIR ) 3812/5 CR
6. ZAKIRA SMAJLOVIĆ ( MUNIB ) CR-6397/5 CR
7. ZAMIRA BUKVIĆ ( ALE ) CR-4938/5 CR
8. ŽANA GOJAČIĆ ( OSMAN ) CR-6516/5 CR
9. ZARFA DUPOVAC ( SALIH ) 2515/5 CR
10. ŽARKA BOŠKOVIĆ ( MARIO ) CR-5390/5 CR
Ukupno : 4064 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita