Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ADISA HUSEINBAŠIĆ CR-6252/5 CR
2. ADISA JAŠAREVIĆ CR-6472/5 CR
3. ADISA KEPEŠ CR-4936/5 CR
4. ADISA LEPIĆ CR-6708/5 CR
5. ADISA PURIŠEVIĆ CR-5192/5 CR
6. ADISA ŠAHOVIĆ CR-4907/5 CR
7. ADISA TURKMANOVIĆ CR-6750/5 CR
8. ADISA ZEBA CR-6908/5 CR
9. ADMIR ARNAUTOVIĆ CR-6555/5 CR
10. ADMIR DŽANANOVIĆ 5376/5 CR
Ukupno : 4027 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita