Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADISA FEJZIĆ CR-5983/5 CR
2. ADISA DJEDOVIĆ 4266/5 CR
3. ADISA DUHARKIĆ-SERDAREVIĆ CR-5323/5 CR
4. ADISA BEŠLAGIĆ 2439/5 CR
5. ADISA PURIŠEVIĆ CR-5192/5 CR
6. ADISA ŠAHOVIĆ CR-4907/5 CR
7. ADISA TURKMANOVIĆ CR-6750/5 CR
8. ADISA ZEBA CR-6908/5 CR
9. ADMIR SULJIĆ CR-6428/5 CR
10. ADMIR SVRAKIĆ CR-4990/5 CR
Ukupno : 3990 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita