Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ADISA HUSEINBAŠIĆ ( HIKMET ) CR-6252/5 CR
2. ADISA FEJZIĆ ( MUJO ) CR-5983/5 CR
3. ADISA DJEDOVIĆ ( AVDO ) 4266/5 CR
4. ADISA DUHARKIĆ-SERDAREVIĆ ( AHMED ) CR-5323/5 CR
5. ADISA BEŠLAGIĆ ( FEHIM ) 2439/5 CR
6. ADISA PURIŠEVIĆ ( HALIM ) CR-5192/5 CR
7. ADISA TURKMANOVIĆ ( ALIJA ) CR-6750/5 CR
8. ADISA ŠAHOVIĆ ( SMAJIL ) CR-4907/5 CR
9. ADISA ZEBA ( MUHAMED ) CR-6908/5 CR
10. ADMIR ŽIGOVIĆ ( MEDO ) CR-7261/5 CR
Ukupno : 4073 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita