Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ADISA KEPEŠ ( BAJRO ) CR-4936/5 CR
2. ADISA JAŠAREVIĆ ( MESUD ) CR-6472/5 CR
3. ADISA ŠAHOVIĆ ( SMAJIL ) CR-4907/5 CR
4. ADISA FEJZIĆ ( MUJO ) CR-5983/5 CR
5. ADISA HUSEINBAŠIĆ ( HIKMET ) CR-6252/5 CR
6. ADISA ZEBA ( MUHAMED ) CR-6908/5 CR
7. ADISA TURKMANOVIĆ ( ALIJA ) CR-6750/5 CR
8. ADISA BEŠLAGIĆ ( FEHIM ) 2439/5 CR
9. ADISA DJEDOVIĆ ( AVDO ) 4266/5 CR
10. ADMIR DŽUMHUR ( SMAIL ) 3047/5 CR
Ukupno : 3907 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita