Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2021. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADIS MRKOVIĆ CR-5708/5 CR
2. ADIS HADŽIKIĆ CR-5262/5 CR
3. ADIS HATIBOVIĆ CR-5288/5 CR
4. ADISA DUHARKIĆ-SERDAREVIĆ CR-5323/5 CR
5. ADISA KULDIJA CR-5983/5 CR
6. ADISA BRKANIĆ CR-6750/5 CR
7. ADISA ZEBA CR-6908/5 CR
8. ADISA HUSEINBAŠIĆ CR-6252/5 CR
9. ADISA HAJRIĆ CR-7952/5 CR
10. ADISA KEPEŠ CR-4936/5 CR
Ukupno : 3985 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita