Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ZINETA NIŠIĆ ( AGO ) 3290/5 CR
2. ZINETA MUTEVELIĆ ( HASAN ) CR-4740/5 CR
3. ZINETA ĆATOVIĆ ( SELIM ) 0988/5 CR
4. ZINETA BAHTIĆ ( SULEJMAN ) 1582/5 CR
5. ZINETA BAJRAKTAREVIĆ ( IBRAHIM ) 2787/5 CR
6. ZINETA BEŠIREVIĆ ( FEHIM ) CR-6797/5 CR
7. ZINETA HABUL ( ADEM ) 3569/5 CR
8. ZINKA GAŠI ( AHMET ) 1279/5 CR
9. ZINKA ARAPČIĆ ( NURKO ) 2765/5 CR
10. ZINKA FETAHOVIĆ ( MUSTAFA ) 4045/5 CR
Ukupno : 4073 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita