Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2020. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADISA DJEDOVIĆ 4266/5 CR
2. ADISA DUHARKIĆ-SERDAREVIĆ CR-5323/5 CR
3. ADISA BEŠLAGIĆ 2439/5 CR
4. ADMIR SALKIĆ CR-4520/5 CR
5. ADMIR RADMILOVIĆ 7678/5 CR
6. ADMIR DŽUMHUR 3047/5 CR
7. ADMIR DŽANANOVIĆ 5376/5 CR
8. ADMIR HASANBEGOVIĆ CR-6733/5 CR
9. ADMIR JAHIĆ CR-6705/5 CR
10. ADMIR KARČIĆ CR-6392/5 CR
Ukupno : 4040 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita