Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADISA ŠAHOVIĆ CR-4907/5 CR
2. ADISA ZEBA CR-6908/5 CR
3. ADMIR ŽIGOVIĆ CR-7261/5 CR
4. ADMIR SULJIĆ CR-6428/5 CR
5. ADMIR SVRAKIĆ CR-4990/5 CR
6. ADMIR TABAK CR-6499/5 CR
7. ADMIR SALKIĆ CR-4520/5 CR
8. ADMIR LJEVO CR-6427/5 CR
9. ADMIR MEKIĆ CR-5279/5 CR
10. ADMIR BAJRAKTAREVIĆ CR-7510/5 CR
Ukupno : 4090 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita