Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2020. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADISA KULDIJA CR-5983/5 CR
2. ADISA HUSEINBAŠIĆ CR-6252/5 CR
3. ADISA BRKANIĆ CR-6750/5 CR
4. ADISA ZEBA CR-6908/5 CR
5. ADISA DJEDOVIĆ 4266/5 CR
6. ADISA DUHARKIĆ-SERDAREVIĆ CR-5323/5 CR
7. ADISA BEŠLAGIĆ 2439/5 CR
8. ADMIR DŽUMHUR 3047/5 CR
9. ADMIR DŽANANOVIĆ 5376/5 CR
10. ADMIR RADMILOVIĆ 7678/5 CR
Ukupno : 4115 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita