Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2021. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADISA PURIŠEVIĆ CR-5192/5 CR
2. ADISA ZEBA CR-6908/5 CR
3. ADMIR ŽIGOVIĆ CR-7261/5 CR
4. ADMIR TABAK CR-6499/5 CR
5. ADMIR SVRAKIĆ CR-4990/5 CR
6. ADMIR RADMILOVIĆ 7678/5 CR
7. ADMIR SALKIĆ CR-4520/5 CR
8. ADMIR DŽANANOVIĆ 5376/5 CR
9. ADMIR DŽUMHUR 3047/5 CR
10. ADMIR SULJIĆ CR-6428/5 CR
Ukupno : 3882 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita