Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ADMIR DŽANANOVIĆ ( SMAIL ) 5376/5 CR
2. ADMIRA ALJIĆ ( HAMDIJA ) CR-5304/5 CR
3. ADMIRA SMAKA ( TUFIK ) CR-6960/5 CR
4. ADMIRA ŠABETIĆ ( HALID ) CR-7092/5 CR
5. ADMIRA RASTODER ( JAKUB ) 2400/5 CR
6. ADNA ŠEĆIĆ ( SENAHID ) CR-4836/5 CR
7. ADNA BAHTANOVIĆ ( SEAD ) CR-5715/5 CR
8. ADNA DŽAMBIĆ ( JAKUB ) CR-5706/5 CR
9. ADNA DŽELALAGIĆ ( ZAJID ) CR-5820/5 CR
10. ADNA VALJEVAC ( MENSUR ) CR-5843/5 CR
Ukupno : 3907 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita