Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ADMIRA ALJIĆ CR-5304/5 CR
2. ADMIRA RASTODER 2400/5 CR
3. ADMIRA SMAKA CR-6960/5 CR
4. ADNA ŠEĆIĆ CR-4836/5 CR
5. ADNA VALJEVAC CR-5843/5 CR
6. ADNA MULAĆ CR-5846/5 CR
7. ADNA AGANSPAHIĆ CR-5715/5 CR
8. ADNA DŽELALAGIĆ CR-5820/5 CR
9. ADNA DŽAMBIĆ CR-5706/5 CR
10. ADNAN ĐULABIĆ 2937/5 CR
Ukupno : 4027 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita