Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2021. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADNA VALJEVAC CR-5843/5 CR
2. ADNA BAHTANOVIĆ CR-5715/5 CR
3. ADNA DŽELALAGIĆ CR-5820/5 CR
4. ADNA MULAĆ CR-5846/5 CR
5. ADNA KARIĆ CR-7591/5 CR
6. ADNAN KARAVDIĆ CR-6901/5 CR
7. ADNAN KARAHASAN CR-5904/5 CR
8. ADNAN JUSUFOVIĆ CR-7532/5 CR
9. ADNAN HAJDAREVIĆ CR-6063/5 CR
10. ADNAN IŠERIĆ 4604/5 CR
Ukupno : 3882 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita