Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2020. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADMIRA RASTODER 2400/5 CR
2. ADNA MULAĆ CR-5846/5 CR
3. ADNA VALJEVAC CR-5843/5 CR
4. ADNA KARIĆ CR-7591/5 CR
5. ADNA BAHTANOVIĆ CR-5715/5 CR
6. ADNA DŽAMBIĆ CR-5706/5 CR
7. ADNA ŠEĆIĆ CR-4836/5 CR
8. ADNAN ĆATOVIĆ CR-4769/5 CR
9. ADNAN KLEPO CR-4763/5 CR
10. ADNAN SADŽAK CR-5023/5 CR
Ukupno : 4041 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita