Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2021. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADMIRA KAVAZOVIĆ CR-7898/5 CR
2. ADMIRA RASTODER 2400/5 CR
3. ADNA ŠEĆIĆ CR-4836/5 CR
4. ADNA ŠEHIDIĆ CR-7905/5 CR
5. ADNA KARIĆ CR-7591/5 CR
6. ADNA BAHTANOVIĆ CR-5715/5 CR
7. ADNA DŽELALAGIĆ CR-5820/5 CR
8. ADNA VALJEVAC CR-5843/5 CR
9. ADNA MULAĆ CR-5846/5 CR
10. ADNAN SARAJČIĆ CR-6004/5 CR
Ukupno : 3985 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita