Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2020. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADMIR TABAK CR-6499/5 CR
2. ADMIR SVRAKIĆ CR-4990/5 CR
3. ADMIRA ALJIĆ CR-5304/5 CR
4. ADMIRA ŠABETIĆ CR-7092/5 CR
5. ADMIRA RASTODER 2400/5 CR
6. ADNA MULAĆ CR-5846/5 CR
7. ADNA VALJEVAC CR-5843/5 CR
8. ADNA KARIĆ CR-7591/5 CR
9. ADNA BAHTANOVIĆ CR-5715/5 CR
10. ADNA DŽAMBIĆ CR-5706/5 CR
Ukupno : 4115 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita