Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2021. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADNAN MUJEZINOVIĆ 4547/5 CR
2. ADNAN MEHIĆ CR-6333/5 CR
3. ADNAN MATARADŽIJA CR-4702/5 CR
4. ADNAN KRŠO CR-5447/5 CR
5. ADNAN KONJIĆ CR-4924/5 CR
6. ADNAN DRAPIĆ 7142/5 CR
7. ADNAN ČUSTOVIĆ 3288/5 CR
8. ADNAN ĆATOVIĆ CR-4769/5 CR
9. ADNAN ČAUŠEVIĆ CR-6127/5 CR
10. ADNAN BAHTANOVIĆ CR-5365/5 CR
Ukupno : 3882 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita