Članstvo

x
Certificirani računovođa za 2021. godinu
Ime i prezime Certifiakt Tip
1. ADNAN HAJDAREVIĆ CR-6063/5 CR
2. ADNAN KARAHASAN CR-5904/5 CR
3. ADNAN ZAKETOVIĆ CR-5303/5 CR
4. ADNAN BAHTANOVIĆ CR-5365/5 CR
5. ADNAN ARNAUTOVIĆ CR-5210/5 CR
6. ADNAN KRŠO CR-5447/5 CR
7. ADNAN OKANOVIĆ 5529/5 CR
8. ADNAN OMERČIĆ CR-6746/5 CR
9. ADNAN BAJRAMOVIĆ CR-6876/5 CR
10. ADNAN KARAVDIĆ CR-6901/5 CR
Ukupno : 3985 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita