Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ADNAN SARAJČIĆ CR-6004/5 CR
2. ADNAN SADŽAK CR-5023/5 CR
3. ADNAN OMERČIĆ CR-6746/5 CR
4. ADNAN PIJALOVIĆ 3660/5 CR
5. ADNAN ŠEPIĆ 0575/5 CR
6. ADNAN ZAKETOVIĆ CR-5303/5 CR
7. ADNAN ZULUM CR-6174/5 CR
8. ADNANA TURSUM CR-5832/5 CR
9. ADNANA RAHMAN 2133/5 CR
10. ADNANA KUSTURICA 0816/5 CR
Ukupno : 4027 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita