Članstvo

x
Certificirani računovođa
Ime i prezime Broj važeće licence Tip
1. ADNAN MEHMEDBAŠIĆ ( MIRO ) CR-6256/5 CR
2. ADNAN MATARADŽIJA ( MUHAMED ) CR-4702/5 CR
3. ADNAN SARAJČIĆ ( ĆAZIM ) CR-6004/5 CR
4. ADNAN SADŽAK ( AZRA ) CR-5023/5 CR
5. ADNAN PIJALOVIĆ ( MUSTAFA ) 3660/5 CR
6. ADNAN OKANOVIĆ ( KREMO ) 5529/5 CR
7. ADNAN OMERČIĆ ( ŠEFIK ) CR-6746/5 CR
8. ADNAN ŠPAGO ( MUSTAFA ) CR-7292/5 CR
9. ADNAN ŠEHIĆ ( SUNO ) CR-7238/5 CR
10. ADNAN ŠEPIĆ ( AVDO ) 0575/5 CR
Ukupno : 4073 član/ova .

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita