9/2016
novi
Pravilnik o uvjetima i postupku redukcije ispita
novi
Odluka o visini naknade za obradu zahtjeva
novi
Odluka o visini naknada za priznavanje zvanja i ispita
novi
Odluka-o-prolongiranju-roka-za-dostavu-dokumentacije-za-redukciju-ispita
3/2016
novi
Odluka o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH
3/2014
novi
Zaključak o programu obuke
1/2014
novi
Nova Odluka o uvjetima za stjecanje zvanja
10/2013
novi
Odluka o iznosu naknade sticanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj
novi
Odluka o terminu polaganja pismenog dijela ispita za sticanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj
novi
Odluka o provođenju nastave za sticanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj
novi
Odluka o nastavnom planu i programu za sticanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj
novi
Odluka o načinu provođenja ispita za sticanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj
novi
Odluka o imenovanju ispitne komisije za provođenje ispita za Ovlaštenog procjenitelja
9/2013
novi
Uredba o procjenjivanju ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala
5/2013
novi
Izmjena i dopuna pravilnika Ovlašteni procjenitelji
5/2012
novi
Program za stjecanje zvanja ovlašteni procjenitelj
novi
Program obuke ovlaštenih internih revizora
novi
Pravilnik o uvjetima za stjecanje certifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova Ovlaštenog internog revizora
3/2012
novi
Odlukao organiziranju ispitnog roka u svibnju 2012.
9/2011
novi
Instrukcija za polaganje ispita
4/2011
novi
Odluka o dopuni nastavnog plana i programa
3/2011
novi
Odluka o dopuni nastavnog plana i programa
6/2010
novi
Odluka o dopuni nastavnog plana i programa
9/2009
novi
Odluka o uvjetima stjecanja zvanja
novi
Izmjena literature za predmet 4. (23.9.2008.)
7/2008
novi
Odluka o izmjeni jedinstvenog programa za stjecanje kvalifikacija
novi
Odluka o izmjeni odluke za stjecanje zvanja u rač. profesiji BiH
novi
NULLUključite se u profesiju! (kako se stječu profesionalna zvanja SRR FBiH)
5/2007
novi
Plan i program certifikacije CRT, CR i OR (uključuje i literaturu)

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita