1/2014

Arhivski sadržaj

novi
Nova Odluka o uvjetima za stjecanje zvanja
3/2012

Arhivski sadržaj

novi
Odlukao organiziranju ispitnog roka u svibnju 2012.
9/2011

Arhivski sadržaj

novi
Instrukcija za polaganje ispita
3/2005

Arhivski sadržaj

novi
Brošura stjecanje zvanja

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita