9/2020

Arhivski sadržaj

novi
Odluka_ pruzanju usluga obuke kandidatima iz racunovodstvene profesije_2020
3/2019

Arhivski sadržaj

novi
Odluka_ pružanju usluga obuke kandidatima iz računovodstvene profesije_2019
2/2019

Arhivski sadržaj

novi
Javni poziv za pruzanje usluge obuke kandidatima 2019_hr
novi
Odluka o organiziranju ispitnih rokova 2019_hr
3/2018

Arhivski sadržaj

novi
Odluka o organiziranju ispitnih rokova_2018_hr-1
9/2016

Arhivski sadržaj

novi
Pravilnik o uvjetima i postupku redukcije ispita
novi
Odluka o visini naknade za obradu zahtjeva
novi
Odluka o visini naknada za priznavanje zvanja i ispita
novi
Odluka-o-prolongiranju-roka-za-dostavu-dokumentacije-za-redukciju-ispita
3/2016

Arhivski sadržaj

novi
Odluka o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH
3/2014

Arhivski sadržaj

novi
Zaključak o programu obuke
1/2014

Arhivski sadržaj

novi
Nova Odluka o uvjetima za stjecanje zvanja
9/2013

Arhivski sadržaj

novi
Uredba o procjenjivanju ekonomske vriejdnosti pravnih osoba, imovine, obveza i kapitala-1
5/2013

Arhivski sadržaj

novi
Izmjena i dopuna pravilnika Ovlašteni procjenitelji
5/2012

Arhivski sadržaj

novi
Program za stjecanje zvanja ovlašteni procjenitelj
novi
Program obuke ovlaštenih internih revizora
novi
Pravilnik o uvjetima za stjecanje certifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova Ovlaštenog internog revizora
9/2011

Arhivski sadržaj

novi
Instrukcija za polaganje ispita
4/2011

Arhivski sadržaj

novi
Odluka o dopuni nastavnog plana i programa
3/2011

Arhivski sadržaj

novi
Odluka o dopuni nastavnog plana i programa
6/2010

Arhivski sadržaj

novi
Odluka o dopuni nastavnog plana i programa
9/2009

Arhivski sadržaj

novi
Odluka o uvjetima stjecanja zvanja
novi
Izmjena literature za predmet 4. (23.9.2008.)
7/2008

Arhivski sadržaj

novi
Odluka o izmjeni jedinstvenog programa za stjecanje kvalifikacija
novi
Odluka o izmjeni odluke za stjecanje zvanja u rač. profesiji BiH
5/2007

Arhivski sadržaj

novi
Plan i program certifikacije CRT, CR i OR (uključuje i literaturu)
3/2005

Arhivski sadržaj

novi
Brošura stjecanje zvanja

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita