logo
SAVEZ RACUNOVOÐA, REVIZORA I FINANSIJSKIH RADNIKA 
FEDERACIJE BiH

Sjedište Saveza: 
Mostar, Kneza Višesalava bb, SPC Orca
Tel.: +387 (0)36 318 660; 334 189
Fax.: +387 (0)36 334 184 

 info@srr-fbih.org

srrfbih.mostar@gmail.com 

mostar@srr-fbih.org


Ured Sarajevo, Sprečanska br. 5., Dolac Malta
Tel.: +387 (0)33 572 650
E-mail: 
sarajevo@srr-fbih.orgUnion of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita