7/2018
novi
Obavijest članovima koji su stekli zvanje CR na ispitnom roku 14.5.-18.5.2018. u svezi izrade pečata
6/2018
novi
Obavijest o rokovima za izdavanje dokumenata
novi
Zahtjev za ponovno ocjenjivanje testa 5-2018
novi
Obavijest o podnošenju zahtjeva za izdavanje certifikata i licenci 5-2018
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata za OR_2018
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata i licence za CR_2018-
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata i licence za CRT_2018
4/2018
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata za OP
novi
Obavijest u svezi izdavanja certifikata Ovlašteni procjenitelj
novi
Instrukcije u svezi polaganja pismenog ispita za Ovlaštenog procjenitelja
novi
Raspored polaganja komisijskog ispita za stjecanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj
novi
Instrukcije o uvjetima polaganja ispita za 2018_hr
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata za CR
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata za OR
novi
Obavijest o uplati naknade za redukciju ispita i dostavi zahtjeva za izdavanje certifikata_2018
3/2018
novi
Obavijest o odrzavanju pisanog ispita za OP
novi
Javni poziv za dostavu dokumentacije za ispitni rok 14.-18.5.2018
novi
Obavijest kandidatima koji su se prijavili putem online aplikacije
novi
Kratke upute za online prijavu ispita
novi
Obavijest o održavanju komisijskog ispita za OP-2018
2/2018
novi
Obavijest o održavanju pismenog ispita za OP -2018
12/2017
novi
Obavijest o podnošenju zahtjeva za izdavanje certifikata i licenci
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata i licence za CRT_2017
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata i licence za CR_2017-
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata za OR_2017
novi
Zahtjev za ponovno ocjenjivanje testa 2017
novi
Informacija o rezultatima testiranja
10/2017
novi
Rezultati usmenog ispita 27.10.2017.
novi
Obavijest o uplati nakande za redukciju ispita i dostavi zahtjeva za izdavanje certifikata_2017
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata i licence za CR_2017
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata i licence za OR_2017
novi
Obavijest o datumu i mjestu polaganja usmenog dijela ispita za OP
novi
Obavijest u svezi mjesta održavanja obuke za stjecanje profesionalnog zvanja OP
novi
Lista kandidata za stjecanje zvanja Ovlašteni procjenitelj
9/2017
novi
Javni poziv za dostavu dokumentacije za ispitni rok 13.-17.11.2017
novi
Obavijest kandidatima koji su se prijavili putem online aplikacije
novi
Kratke upute za online prijavu ispita
novi
Obavijest oko stjecanje zvanja OP
novi
Informacije oko stjecanja zvanja OP-III generacija
novi
Izjava ovlašteni procjenitelj
novi
Prijava Ovlašteni procjenitelj
7/2017
novi
Javni poziv kandidatima za iskazivanje interesa za stjecanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj
6/2017
novi
Zahtjev za ponovno ocjenjivanje testa 2017
novi
Obavijest o podnosenju zahtjeva za izdavanje certifikata i licenci_
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata i licence za CR_2017
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata i licence za CRT_2017
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata za OR_2017
5/2017
novi
Obavijest o terminima za usmeni i pismeni dio ispita za OP
novi
Obavijest kandidatima koji polažu ispit Financijsko izvještavanje 2
novi
Lista kandidata koji polažu cjelovit Ispit 1 za zvanje certificirani računovođa
novi
Lista kandidata koji polažu cjelovit Ispit 2 za zvanje certificirani računovođa
novi
Lista kandidata koji polažu ispite za zvanje certificirani računovodstveni tehničar
novi
Lista kandidata koji polažu pojedinačne ispite za zvanje certificirani računovođa
novi
Lista kandidata koji polažu ispite za zvanje Ovlašteni revizor
novi
Dopuna dokumentacije za redukciju februar veljača 2017
4/2017
novi
Obavijest usmeni i pismeni dio ispita za ovlaštene procjenitelje 5-2016
novi
Prijava za pisani dio ispita OP
novi
Raspored održavanja ispita za certificiranog računovođu_10.5.-12.5.2017
novi
Raspored testiranja za certificiranog rač. tehničara 8.5.-9.5.2017.
novi
Raspored testiranja za ovlaštenog revizora 8.5.-10.5.2017
novi
12.Instrukcija o uvjetima polaganje ispita
novi
Obavijest o uplati nakande za redukciju ispita i dostavi zahtjeva za izdavanje certifikata 2017
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata i licence za CR 2017
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata i licence za OR 2017
3/2017
novi
Javni poziv za dostavu dokumentacije za ispitni rok 8.-12.5.2017.
novi
Kratke upute za on line prijavu ispita
novi
Odluka o organiziranju ispitnih rokova 2017
novi
Obavijest za dopunu redukcije - ured Sarajevo
1/2017
novi
Obavijest o uplati nakande za redukciju ispita i dostvi zahtjeva za izdavanje certifikata
12/2016
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata i licence za OR 2016.
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata i licence za CR 2016.
novi
Zahtjev za izdavanje certifikata i licence za CRT 2016.
novi
OBAVIJEST O IZDAVANJU CERTIFIKATA I LICENCI 11-2016.
novi
Zahtjev za ponovno ocjenjivanje testa - 2016-1
novi
Zahtjev OP
novi
Obavijest o izdavanju certifikata za Ovlaštenog procjenitelja 2016
11/2016
novi
Raspored testiranja za OR- Mostar i Sarajevo
novi
Raspored testiranja za CR- Mostar i Sarajevo
novi
Rapored testiranja za CRT-Mostar i Sarajevo
novi
Instrukcija o uvjetima polaganja ispita
10/2016
novi
Raspored odrzavanja ispita ispitni rok 14-18. 11. 2016. godine
novi
Obavijest o uplati za ispitni rok 14.-18.11.2016.
novi
Rezultati pisanog ispita 20. 10. 2016.
novi
Lista kandidata koji su se prvi put prijavili/dostavili dokumente za izlazak na ispit
novi
Obavjest o uplati naknade za polaganje ispita
9/2016
novi
Odluka o visini naknada za priznavanje zvanja i ispita
novi
Pravilnik o uvjetima i postupku redukcije ispita
novi
Odluka o uvjetima za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH
novi
Odluka o visini naknade za obradu zahtjeva
novi
Odluka o prolongiranju roka za dostavu dokumentacije za redukciju ispita
novi
Prijave
novi
Javni poziv za dostavu dokumentacije za ispitni rok u studenom/novembru 2016.
8/2016
novi
Obavijest - usmeni i pisani dio ispita za Ovlašetnog procjenitelja
7/2016
novi
Odluka o roku za plaćanje članarine za 2016.
novi
Odluka o visini članarine za 2016.
6/2016
novi
Zahtjev za ponovno ocjenjivanje testa
novi
Zahtjev OR
novi
Zahtjev CR
novi
Zahtjev CRT
novi
Obavijest o izdavanju certifikata i licenci
5/2016
novi
Raspored testiranja za ovlaštenog revizora - 9. 5. - 13. 5. 2016.
novi
Raspored testiranja za certificiranog rač. tehničara - 9. 5. - 13. 5. 2016.
novi
Raspored testiranja certificiranih računovođa - 9. 5. - 13. 5. 2016.
4/2016
novi
SPISAK 2
novi
SPISAK 1
novi
Instrukcija u svezi uplate za ispitni rok maj-svibanj 2016.
3/2016
novi
Pravilnik o nostrifikaciji
novi
Obavijest kandidatima koji su ranije polagali ili dostavili dokumentaciju 05-2016.
novi
Raspored održavanja ispita ispitni rok 9. - 13. 5. 2016.
novi
Javni poziv kandidatima za dostavu dokumenata svibanj 2016
novi
Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku kandidata 2016.
novi
Odluka o organiziranju ispitnih rokova - 2016.

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita