10/2018

Arhivski sadržaj

novi
Raspored polaganja komisijskog ispita za stjecanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj.
novi
Instrukcije u svezi polaganja pismenog ispita za Ovlaštenog procjenitelja
4/2018

Arhivski sadržaj

novi
Zahtjev za izdavanje certifikata za OP
novi
Obavijest u svezi izdavanja certifikata Ovlašteni procjenitelj
3/2018

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest o održavanju komisijskog ispita za OP-2018
2/2018

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest o održavanju pismenog ispita za OP -2018
12/2017

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest o podnošenju zahtjeva za izdavanje certifikata i licenci
10/2017

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati usmenog ispita 27.10.2017.
novi
Obavijest o datumu i mjestu polaganja usmenog dijela ispita za OP
novi
Obavijest u svezi mjesta održavanja obuke za stjecanje profesionalnog zvanja OP
9/2017

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest oko stjecanje zvanja OP
novi
Informacije oko stjecanja zvanja OP-III generacija
novi
Izjava ovlašteni procjenitelj
novi
Prijava Ovlašteni procjenitelj
7/2017

Arhivski sadržaj

novi
Javni poziv kandidatima za iskazivanje interesa za stjecanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj
5/2017

Arhivski sadržaj

novi
Dopuna dokumentacije za redukciju februar veljača 2017
4/2017

Arhivski sadržaj

novi
12.Instrukcija o uvjetima polaganje ispita
3/2017

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest za dopunu redukcije - ured Sarajevo
10/2016

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati pisanog ispita 20. 10. 2016.
9/2016

Arhivski sadržaj

novi
Odluka o visini naknada za priznavanje zvanja i ispita
novi
Pravilnik o uvjetima i postupku redukcije ispita
novi
Odluka o uvjetima za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH
novi
Odluka o visini naknade za obradu zahtjeva
novi
Odluka o prolongiranju roka za dostavu dokumentacije za redukciju ispita
novi
Javni poziv za dostavu dokumentacije za ispitni rok u studenom/novembru 2016.
8/2016

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest - usmeni i pisani dio ispita za Ovlašetnog procjenitelja
6/2016

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest o izdavanju certifikata i licenci
3/2016

Arhivski sadržaj

novi
Pravilnik o nostrifikaciji
novi
Odluka o organiziranju ispitnih rokova - 2016.

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita