9/2021

Arhivski sadržaj

novi
Pisani ispit za OP_raspored sjedenja
novi
Obavijest oko mjesta održavanju pisanoga ispita za ovlaštenoga procjenitelja
novi
Instrukcija oko polaganja pisanog ispita za OP_9_2021
5/2021

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest kandidatima koji polazu za CR ispitno mjesto Sarajevo
novi
CR_raspored sjedenja_Mostar
novi
OR_raspored sjedenja_Mostar
novi
OR_raspored sjedenja_Sarajevo
novi
CR_raspored sjedenja_Sarajevo
3/2021

Arhivski sadržaj

novi
Komisijski ispit za OP raspored kandidata 18.03.2021._ (1)
novi
Javni poziv za pruzanje usluge obuke kandidatima 2021_hr
12/2020

Arhivski sadržaj

novi
Instrukcija oko polaganja pisanog ispita za OP
10/2020

Arhivski sadržaj

novi
Raspored testiranja OR_9-11.11.2020_
novi
Raspored testiranja CR_11.-13.2020_
novi
Raspored testiranja CRT_9.-10.11.2020_
5/2020

Arhivski sadržaj

novi
Odluka o izmjeni odluke o novim ispitnim terminima_hr
9/2019

Arhivski sadržaj

novi
3_Kratke upute za online prijavu ispita
6/2019

Arhivski sadržaj

novi
Javni poziv za stjecanje zvanja Ovlašteni procjenitelj - IV. generacija
4/2019

Arhivski sadržaj

novi
Instrukcije u svezi polaganja pismenog ispita za Ovlaštenog procjenitelja-25.4.2019.
novi
Instrukcije u svezi polaganja komisijskog ispita za Ovlaštenog procjenitelja-25.4.2019.
3/2019

Arhivski sadržaj

novi
Instrukcija o uvjetima polaganje ispita_nova
novi
Kratke infomacije oko forme obrasca Zahtjeva za redukciju ispita_3_2019
novi
Obavijest kandidatima koji su se prijavili putem online aplikacije-ispitni rok 13.-17.5.2019
novi
Kratke upute za online prijavu ispita
novi
Raspored testiranja za certificiranog rač. tehničara_13.-14.5.2019
novi
Raspored testiranja za ovlaštenog revizora 13.-15.5.2019.
novi
Raspored odrzavanja ispita za certificiranog računovođu_15.-17.5.2019
novi
Javni poziv za dostavu dokumentacije za ispitni rok 13.-17.5.2019
novi
Obavijest o održavanju pismenog ispita za OP
novi
Obavijest o održavanju komisijskog ispita za OP
novi
Obavijest kandidatima I. i II. generacije za stjecanje profesionalnog zvanja OP
novi
Poziv kandidatima za uplatu clanarine za 2019
novi
Poziv kandidatima za uplatu clanarine za 2019
novi
Odluka o organiziranju ispitnih rokova 2019_hr
11/2018

Arhivski sadržaj

novi
Instrukcije o uvjetima polaganja ispita za 2018
10/2018

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest oko izdavanja certifikata OP_
novi
Raspored polaganja komisijskog ispita za stjecanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj.
novi
Instrukcije u svezi polaganja pismenog ispita za Ovlaštenog procjenitelja
novi
Obavijest o uplati nakande za redukciju ispita i dostavi zahtjeva za izdavanje certifikata_2018
9/2018

Arhivski sadržaj

novi
Kratke upute za online prijavu ispita
novi
Obavijest kandidatima koji su se prijavili putem online aplikacije 11-2018
novi
Javni poziv za dostavu dokumentacije za ispitni rok 12.-16.11.2018
novi
Obavijest kandidatima I. i II. generacije za stjecanje zvanja Ovlašteni procjenitelj
novi
Obavijest o održavanju komisijskog ispita za OP-2018.
novi
Obavijest o održavanju pismenog ispita OP-2018
7/2018

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest članovima koji su stekli zvanje CR na ispitnom roku 14.5.-18.5.2018. u svezi izrade pečata
6/2018

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest o rokovima za izdavanje dokumenata
novi
Obavijest o podnošenju zahtjeva za izdavanje certifikata i licenci 5-2018
4/2018

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest u svezi izdavanja certifikata Ovlašteni procjenitelj
novi
Instrukcije u svezi polaganja pismenog ispita za Ovlaštenog procjenitelja
novi
Raspored polaganja komisijskog ispita za stjecanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj
novi
Instrukcije o uvjetima polaganja ispita za 2018_hr
novi
Obavijest o uplati naknade za redukciju ispita i dostavi zahtjeva za izdavanje certifikata_2018
3/2018

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest o odrzavanju pisanog ispita za OP
novi
Javni poziv za dostavu dokumentacije za ispitni rok 14.-18.5.2018
novi
Obavijest kandidatima koji su se prijavili putem online aplikacije
novi
Kratke upute za online prijavu ispita
novi
Obavijest o održavanju komisijskog ispita za OP-2018
2/2018

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest o održavanju pismenog ispita za OP -2018
12/2017

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest o podnošenju zahtjeva za izdavanje certifikata i licenci
10/2017

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati usmenog ispita 27.10.2017.
novi
Obavijest o datumu i mjestu polaganja usmenog dijela ispita za OP
novi
Obavijest u svezi mjesta održavanja obuke za stjecanje profesionalnog zvanja OP
9/2017

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest oko stjecanje zvanja OP
novi
Informacije oko stjecanja zvanja OP-III generacija
7/2017

Arhivski sadržaj

novi
Javni poziv kandidatima za iskazivanje interesa za stjecanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj
5/2017

Arhivski sadržaj

novi
Dopuna dokumentacije za redukciju februar veljača 2017
4/2017

Arhivski sadržaj

novi
12.Instrukcija o uvjetima polaganje ispita
3/2017

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest za dopunu redukcije - ured Sarajevo
10/2016

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati pisanog ispita 20. 10. 2016.
9/2016

Arhivski sadržaj

novi
Odluka o visini naknada za priznavanje zvanja i ispita
novi
Pravilnik o uvjetima i postupku redukcije ispita
novi
Odluka o uvjetima za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH
novi
Odluka o visini naknade za obradu zahtjeva
novi
Odluka o prolongiranju roka za dostavu dokumentacije za redukciju ispita
novi
Javni poziv za dostavu dokumentacije za ispitni rok u studenom/novembru 2016.
8/2016

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest - usmeni i pisani dio ispita za Ovlašetnog procjenitelja
6/2016

Arhivski sadržaj

novi
Obavijest o izdavanju certifikata i licenci
3/2016

Arhivski sadržaj

novi
Pravilnik o nostrifikaciji
novi
Odluka o organiziranju ispitnih rokova - 2016.

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita