Savez racunovoda, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine (SRRiF-FBiH) je nevladino, neprofitno, strukovno udruženje certificiranih racunovodstvenih tehnicara, certificiranih racunovoda, ovlaštenih revizora kao i ostalih knjigovodstvenih, racunovodstvenih, revizijskih, finansijskih radnika i drugih srodnih zanimanja u Federaciji Bosni i Hercegovini.


SRRiF-FBiH djeluje u funkciji:

  • razvoja racunovodstvene, revizijske, finansijske struke i ostalih srodnih struka,
  • promoviranja te održavanja najviših standarda profesionalne kompetencije,
  • osiguranja kvalitetnih usluga za profesionalno osposobljavanje i usavršavanje svojih clanova u smislu potrebnih kvalifikacija, strucne obuke, certificiranja i licenciranja, te obavljanja drugih poslova i aktivnosti iz djelokruga profesionalnog racunovodstvenog tijela. 

Osnovni zadaci SRRiF-FBiH su:

  • radi na prijevodu, objavi i podizanju svijesti o važnosti implementacije standarda kao i svih pratecih uputa, objašnjenja i smjernica Medunarodne federacije racunovoda (International Federation of Accountants - IFAC) i Odbora za medunarodne racunovodstvene standarde (International Accounting Standards Board - IASB) i drugih nadležnih tijela;  
  • osiguravanje strucne obuke, testiranja i certificiranja svojih clanova, kao i licenciranja sukladno standardima i smjernicama nadležnih medunarodnih organizacija i tijela u ovoj oblasti;
  • osiguravanje kontinuiranog profesionalnog razvoja profesionalnih racunovoda;
  • provodenje ostalih aktivnosti i nadležnosti profesionalnog racunovodstvenog tijela;

Od 16. 11. 2016. godine SRRiF-FBiH je postao punopravni clan IFAC-a. 
Kroz clanstvo u IFAC-u, SRRiF-FBiH, promice misiju IFAC-a odnosno služenje javnom interesu kroz jacanja svjetske racunovodstvene profesije i pridonošenje razvoju jakih medunarodnih ekonomija uspostavljanjem i promoviranjem privrženosti visoko kvalitetnim profesionalnim standardima, potpomaganju medunarodnog ujednacavanja takvih standarda i iznošenjem problematike koja je u javnom interesu gdje je profesionalna strucnost najrelevantnija.

16. 12. 2015. godine postao je punopravni clan FEE/AE (Federation of European Accountants /  Accountancy Europe) Federacije europskih racunovoda. FEE je profesionalna asocijacija koju cine profesionalna racunovodstvena tijela iz europskih zemalja. Ima za cilj razvijati racunovodstvenu profesiju kako bi profesionalne racunovode svojim radom doprinijele ucinkovitosti europskog gospodarstva.

Sjedište Saveza je u Mostaru, u ulici Kneza Višesalava bb, SPC Orca.

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita