12/2017

Arhivski sadržaj

novi
Zahtjev za izdavanje certifikata i licence za CRT_2017
11/2016

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati testiranja CR-BOLONJA
novi
Rezultati testiranja CR-EF
novi
Rezultati testiranja CR-OSTALI
novi
Rezultati testiranja OR
novi
Rezultati testiranja CRT
10/2016

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati usmenog dijela ispita 20. 10. 2016.
novi
Rezultati pisanog ispita 20. 10. 2016.
5/2016

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati testiranja CRT 05/2016.
novi
Rezultati testiranja CR Bolonja 05/2016.
novi
Rezultati testiranja CR dipl. ekonomisti i magistri ekonomije 05/2016.
novi
Rezultati testiranja CR Ostali 05/2016.
novi
Rezultati testiranja OR 05/2016.
11/2015

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati testiranja CR dipl. ekonomisti i magistri ekonomije 11/2015.
novi
Rezultati testiranja CR Bolonja 11/2015.
novi
Rezultati testiranja CR ostali 11/2015.
novi
Rezultati testiranja OR 11/2015.
novi
Rezultati usmenog ispita 23.10.2015-Ovlašteni procjenitelj
6/2015

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati pismenog dijela ispita za stjecanje zvanja Ovlašteni procjenitelj 26. 6. 2015.
5/2015

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati testiranja CRT 5/2015.
novi
Rezultati testiranja OR 5/2015.
novi
Rezultati testiranja CR Bolonja 5/2015.
novi
Rezultati testiranja CR DIPL. EK. I MAG. EK. 5/2015.
novi
Rezultati testiranja CR Ostali 5/2015.
1/2015

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati testiranja CRT 11/2015.
11/2014

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati testiranja CRT 11/2014.
novi
Rezultati testiranja CR dipl. ekonomisti i magistri ekonomije 11/2014.
novi
Rezultati testiranja CR Bolonja 11/2014.
novi
Rezultati testiranja CR ostali 11/2014.
novi
Rezultati testiranja OR 11/2014.
5/2014

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati testiranja CRT 5/2014.
novi
Rezultati testiranja CR Bolonja 5/2014.
novi
Rezultati testiranja CR Ek Fakultet 5/2014.
novi
Rezultati testiranja CR Ostali 5/2014.
novi
Rezultati testiranja OR 5/2014.
novi
Rezultati testiranja CR Bolonja - izvanredni ispitni rok u Tuzli-2014.
novi
Rezultati testiranja CR Ek fakultet -izvanredni ispitni rok u Tuzli-2014.
novi
Rezultati testiranja CR Ostali - izvanredni ispitni rok u Tuzli-2014.
4/2014

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati III. pismenog roka za stjecanje zvanja OP
1/2014

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati II. pismenog roka za stjecanje zvanja ovlašteni procjenitelj 18.1.2014.
11/2013

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati testiranja CRT 11/2013
novi
Rezultati testiranja CR Bolonja 11/2013
novi
Rezultati testiranja CR EK fakultet 11/2013
novi
Rezultati testiranja CR Ostali 11/2013
novi
Rezultati testiranja OR 11/2013
novi
Rezultati testiranja Ovlašteni procjenitelj 22.11.2013.
5/2013

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati testiranja CRT 05/2013
novi
Rezultati testiranja CR Bolonja 05/2013
novi
Rezultati testiranja CR EK fakultet 05/2013
novi
Rezultati testiranja CR Ostali 05/2013
novi
Rezultati testiranja OR 05/2013
11/2012

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati testiranja CRT 11/2012
novi
Rezultati testiranja CR Bolonja 11/2012
novi
Rezultati testiranja CR EK fakultet 11/2012
novi
Rezultati testiranja CR Ostali 11/2012
novi
Rezultati testiranja OR 11/2012
5/2012

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati testiranja CRT 5/12
novi
Rezultati testiranja CR Ostali 5/12
novi
Rezultati testiranja CR Bolonja 5/12
novi
Rezultati testiranja CR EK Fakultet 5/12
novi
Rezultati testiranja OR 5/12
11/2011

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati testiranja CRT 11/2011
novi
Rezultati testiranja CR Bolonja 11/2011
novi
Rezultati testiranja CR ostali 11/2011
novi
Rezultati testiranja CR EK fakultet 11/2011
novi
Rezultati testiranja OR 11/2011
5/2011

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati testiranja CRT
novi
Rezultati testiranja CR-Ostali
novi
Rezultati testiranja CR-Bolonja
novi
Rezultati CR- Ekonomija
novi
Rezultati testiranja OR
11/2010

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati testiranja CRT
novi
Rezultati testiranja CR-ostali
novi
Rezultatiti testiranje CR-bolonja
novi
Rezultati testiranja CR-četverogodišnji fakultet
novi
Rezultati testiranja OR
5/2010

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati CRT-5-10
novi
Rezultati CR (četverogodišnji ek. fakultete)-5-10
novi
Rezultati CR-bolonja
novi
Rezultati CR-ostali
novi
Rezultati-OR
11/2009

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati CRT 11-09
novi
Rezultati CR-ostali - 11-09
novi
Rezultati CR-bolonja - 11-09
novi
Rezultati CR-EF - 11-09
novi
Rezultati OR - 11-09
5/2009

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati CRT-05-2009
novi
Rezultati CR-EF-05-2009
novi
Rezultati CR-OSTALI-05-2009
novi
Rezultati CR-BOLONJA-05-2009
novi
Rezultati OR-05-2009
11/2008

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati CRT-11-2008
novi
Rezultati CR-EF-11-2008
novi
Rezultati CR-OSTALI-11-2008
novi
Rezultati CR-BOLONJA-11-2008
novi
Rezultati OR-11-2008
5/2008

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati ispita rok 5/08.
11/2007

Arhivski sadržaj

novi
REZULTATI ISPITA - CRT-CR-OR - po predmetima 11/07
7/2007

Arhivski sadržaj

novi
CRT 07/07
novi
OR 07/07
novi
CR 07/07
11/2006

Arhivski sadržaj

novi
Rezultati ispita za zvanje certificirani računovođa

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita